Agenții economici ar putea fi împuterniciți să evacueze mașinile parcate neregulamentar. Guvernul pregătește un nou regulament în acest sens

Guvernul urmează să aprobe un nou regulament prin care va oferi atribuții legale agenților economici să evacueze mașinile parcate ilegal în oraș. Prin urmare, agentul economic urmează să fie contractat pentru prestarea serviciilor pe parcursul a cel puțin cinci ani.                            
Asta înseamnă că mijlocul de transport va fi adus la parcarea specială sau la subdiviziunea specializată ori teritorială a poliţiei, cea mai apropiată de locul constatării contravenției în următoarele cazuri:

# conducătorul a fost înlăturat de la conducere, mijlocul de transport este reţinut şi nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor;

# staționarea acestuia poate genera un pericol iminent pentru interesul public;

# automobilul a fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare;

# este necesară identificarea proprietarului (posesorului) mijlocului de transport utilizat sau destinat pentru săvârșirea contravenţiei.

În acest sens, procesul-verbal se va încheia în patru exemplare: un exemplar rămâne la persoana care a decis aducerea mijlocului de transport la parcare, al doilea exemplar se remite persoanei care a organizat (a asigurat) aducerea acestuia, al treilea exemplar se înmânează persoanei care a luat în primire mijlocul de transport la parcare, iar cel de-al patrulea exemplar se oferă proprietarului, posesorului sau reprezentantului mijlocului de transport ori i se expediază recomandat la domiciliu. Agentul constatator informează neîntârziat serviciul de gardă al poliţiei despre aducerea vehiculului la parcare.

În prezent, proprietarii mașinelor „arestate” și depozitate la parările speciale sunt nevoiți să achite următoarele taxe.

Mai jos vedeți proiectul de Hotărâre de guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravențiilor.Вернуться назад